पुर्ण खोप सुनिश्चित सोलुदुधकुुण्ड नगरपालिका घोषणा सभा ।।