योजना अनुगमनको क्रममा जोरबौद्ध भित्ताखर्क सडक हेर्दै ।।