FAQs Complain Problems

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका नगर शिक्षा समितिको मिति २०८०।०७।२२ गतेको निर्णय अनुसार नगरपालिका अन्तर्गतका तपसील वमोजिमका शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन गरिएको छ ।